Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Septima na TUL

18. 1. 2023 vyrazila třída septima, doplněná o několik sextánů, na exkurzi na Technickou univerzitu v Liberci, konkrétně na fakultu zdravotnických studií a ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Do tohoto středečního rána se každý probudil s překvapením, co to vidí za oknem. Sněhu přes noc napadlo tolik, že ho silničáři nestíhali odklízet (nebo nestihli reagovat :D) a tak komplikoval veškerou dopravu. Proto polovina účastníků jela vlakem, někteří autobusem a část plánovala jet autem – pouze plánovala, nakonec doháněli vlak.

Sraz, který byl původně v 10h. na Univerzitním náměstí se posunul na 11h., ale všichni jsme se tam sešli ve zdraví a s natěšením, co nás čeká. První bod programu byla fakulta zdravotnických studií. Přivítal nás pan děkan TUL a odvedl na fakultu, kde se nás ujal jeho kolega. Chvíli probíhala krátká přednáška o způsobech měření různých hodnot na lidském těle, např. krevní tlak, cukr v krvi, saturaci apod. Další část byla praktická, navštívili jsme trenažer JIP s figurínou. Náplní bylo zkusit si poslechnout životní funkce, rozpoznat křivky na monitorech a seznámit se s prací záchranáře jako takové.

Druhá část nás dovedla do ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace,
kde jsme se dozvěděli o moderních robotech využívaných od výroby aut k rehabilitaci. Troufám si říct, že každý si na tomto dnu našel něco, co ho zaujalo. A třeba díky této exkurzi přivítá TUL v příštích letech někoho z nás jako studenta, ne pouze jako návštěvu. Dorka Humpoláková, septima