Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva Poslanecké sněmovny

V úterý 17. 1. 2023 navštívily třídy septima společně s oktávou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Před polednem jsme se sešli na Malostranském náměstí, kde nás ochotně vyzvedl pan asistent pana poslance Berkiho, ke kterému směřovala naše návštěva. Všichni prošli bezpečnostní kontrolou a společně jsme zamířili do zasedací místnosti, kde probíhala zhruba hodinová beseda s panem Berkim. Byla možnost se ptát úplně na vše, co nás zajímalo.

Po skončení besedy nás pan asistent provedl chodbami, ukázal zákoutí celého komplexu a umožnil nám jít na pár minut sledovat mimořádné jednání Poslanecké sněmovny z galerie pro návštěvy.

Před ukončením akce a rozchodem všech účastníků byla domluvená prohlídka Svatomikulášské zvonice.

Celá akce se z mého pohledu moc povedla, bylo skvělé vidět fungování PS zblízka a poznat samotného pana poslance osobněji než pouze přes televizní obrazovku.

autorka: Dorota Emma Humpoláková