Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Low poly vektorová grafika

Podobně jako sextáni tvořili low poly v 3D prostoru, kvintáni používali Bézierovy křivky k tvorbě low poly zvířat. Pracovali ve vektorovém programu Inkscape a dokázali s ním téměř zázraky. Inspirací nám byly obrazy Pabla Picassa, zakladatele kubismu.

Mgr. O. Tavoda