Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Exkurze kvinty a sexty do ZOO Praha

Když jsem ráno vstala, těšila jsem do školy o trochu víc než normálně. Dnes jsme měli navštívit pražskou ZOO, kde na nás čekalo objevování tajů přírody. Vyjeli jsme autobusem od našeho gymnázia a do pražské Troji jsme přijeli o dvě hodiny později. Za branami ZOO nás vyučující rozdělili do skupin, ve kterých jsme se vydali na průzkum. Měli jsme rozchod na pouhé dvě hodiny, a proto jsme museli pospíchat, aby každý z naší skupiny viděl své oblíbené zvíře. Postupně jsme navštívili výběh hrochů, pavilon opic, nádrž lachtanů a voliéru sov. Pro mě však byly vrcholem dne vydry. Jako památku jsme si se spolužačkami každá naše oblíbené zvíře koupily, bohužel však jen plyšové. Než jsme se nadáli, utekli nám zmíněné dvě hodiny a museli jsme se vrátit na místo setkání. Málem jsme zapomněli vyplnit pracovní listy, ale nakonec jsme splnili i naše studijní povinnosti. Před odjezdem jsme se ještě najedli, jinak bychom vyčerpáním v autobuse všichni padli. Cestou zpátky jsem se cítila nadšeně. Celý den byl plný nových poznání a nevšedních zážitků. Když jsme zpátky ujížděli serpentinami Kokořínska, odehrávali se mi před očima výjevy z celého dne. A věřím, že i ostatním. Na tenhle výlet naše třídy jen tak nezapomenou, v tom nejlepším slova smyslu.
Karolína Krátká, kvinta