Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva kvarty v Krajské vědecké knihovně

Dne 31.5. absolvovala třída kvarta literární program v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Program s názvem ,,Když je to na draka…” byl zaměřen hlavně na porozumění textu. Nejdříve se třída rozdělila na skupinky, ve kterých měli žáci za úkol přiřadit správné názvy, úryvky a obálky 7 knížek k sobě. Poté se žáci rozhodli, která z předložených knížek se jim nejvíce zalíbila, případně se přeskupili do jiných skupin, a dostali daný úryvek k přečtení. Finálním úkolem bylo napsat a stručně představit spolužákům příběh. Po představení každé knížky se hlasovalo, zda by si někdo knížku přečetl či ne.
Moc děkujeme paní učitelce Černé za realizaci výletu a také panu učiteli Kuchařovi za doprovod.
Veronika Pánková