Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Genetika trochu jinak

Existuje řada možností, jak proniknou do tajů dědičnosti a proměnlivosti organismů. V tercii jsme na to šli a prakticky a společně postavili model DNA. Protože náš společný čas v suplovaných hodinách byl poměrně omezený, zvolili jsme technicky jednodušší model, ale myslím, že se nám vydařil na výbornou. PM