Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Literární práce terciánek a terciánů

I letos se na konci školního roku pustili terciáni do samostatné práce v rámci hodin českého jazyka a literatury: šlo o výtvarné zpracování zkušeností z vlastní četby jednoho konkrétního spisovatele dle výběru (podkladem byl tentokrát seznam autorů v čítance). Přiložené obrázky dokazují, že se povedla dílka velmi rozmanitá a originální – pochvalu si zaslouží všechny práce, i když zde na webu uvidíte jen pár příkladů. Originály nejlepších prací najdete v pavilonu B na češtinářských nástěnkách u školní knihovny.

Ivana Černá