Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Aktivita v knihovně

Na konci školního roku je čas na hodnocení celoroční práce – nejinak je tomu i u knihovny a knihovniček. Pochvala patří všem, kteří se zasloužili o to, že se knihovnička v kvartě rozrostla do velmi slušného počtu exemplářů. I v příštím roce uvítáme další přírůstky – pokud tedy přes prázdniny doma objevíte knihu, kterou nepotřebujete, popřípadě chcete, aby si ji přečetli i další čtenáři, můžete ji kvartě věnovat nebo zapůjčit. Obracejte se na Verču Pánkovou, která se stará o evidenci knih a výpůjčky. V tercii vzniká knihovnička složená z publikací v němčině – i zde platí stejná prosba jako u kvarty: pokud během prázdnin objevíte jakoukoliv zajímavou německy psanou knihu, kterou můžete postrádat, přineste ji v září do školy, obohatíte tím vznikající soubor. A na závěr jedno velké poděkování – v rámci předprázdninového úklidu se velmi aktivně zapojili sekundáni (pochvala jim patří za obalení některých exemplářů ze školní knihovny a za uspořádání knih v regálech).
Ivana Černá