Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Projektový den Smysly

Poslední projektový den letošního roku uspořádala sexta pro své spolužáky přesně týden před vydáváním vysvědčení. Tématem byly smysly a v jednotlivých skupinách zkoumali žáci 5 smyslů svého těla – zrak, chuť, hmat, čich, sluch a rovnováhu. Úkoly pro žáky byly opravdu rozmanité, od hmatového pexesa přes sluchové zkoušky, výrobu krasohledu až po testy chuti a čichu, které byly nejvíce bodovanou aktivitou. Nejlepší účastníci projektového dne v testech chuti a čichu neztratili jediný bod. Z reakcí na plakátu, který byl umístěn ve vestibulu, je vidět, že si projektový den ale užila většina z vás. P. Maslenová