Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Středověké makaróny

Pokud vás zaujal titulek mého příspěvku, čtěte prosím dále…Makarónské verše jsou typickou záležitostí českého středověku – konkrétně tzv. žákovské (vagantské) poezie. Jejich principem je střídání češtiny a dalšího jazyka (ve středověku jím byla nejčastěji latina) v rámci jedné básně.O makarónské čtyřverší se pokusili i mí kvintáni; jako druhý jazyk si vybrali němčinu, angličtinu a francouzštinu. […]