Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Velvyslanectví USA

Dne 23. 5. se kvartáni a sextáni vydali autobusem do Prahy. Kvarta a vybraní zástupci kvinty a tercie se v Praze za doprovodu Mgr. Maslenové a Mgr. Zýkové těšili do muzea, sextáni se s Mgr. Tavodou vypravili na exkurzi na ambasádu USA. Z autobusu jsme vystoupili na Nábřeží Edvarda Beneše pod kyvadlem a vydali se […]

Divadelní představení na naší škole

Ve čtvrtek 11.května naši školu navštívil komorní herecký soubor „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové s představením „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“. Měli jsme možnost zhlédnout dvě vynikající představení – pro základní školy (tj. u nás pro tercii a  kvartu) a pro střední školy (pro kvintu, sextu a zájemce ze […]

Najdu, co hledám?!

Dne 14. 2. 2023 měla třída kvinta možnost vyzkoušet si v Krajské vědecké knihovně v Liberci práci s knižním katalogem a byla seznámena s tím, jak citovat použitou literaturu. V první řadě byla žákům představena samotná knihovna, její členění a možnost, jak v ní co nejefektivněji najít, co hledají. Následně byla pro žáky připravena přednáška o zdrojích a […]

Krajské kolo EO

V pátek 27.ledna 2023 se v Liberci v budově Krajského úřadu uskutečnilo krajské kolo Ekonomické olympiády, kterou již několik let pořádá akademie INEV (Institut ekonomického vzdělávání). Letos z naší školy postoupili 4 žáci – vlastní soutěže se nakonec zúčastnili pouze tři reprezentanti: Jan Zavřel z oktávy, Teodor Böhm ze septimy a Matěj Oplištil ze sexty (Daniel Krejčík z oktávy bohužel onemocněl). […]

Ekonomická olympiáda – školní kolo

I v letošním roce se naše škola zúčastnila „Ekonomické olympiády“, kterou pravidelně pořádá Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Školní kolo proběhlo online formou v termínu od 21.11. do 2.12. Tentokrát se zúčastnily tři nejstarší ročníky (loni se ze sexty zúčastnil dobrovolně jen jeden žák, letos si olympiádu již vyzkoušela celá třída). 20 žáků dosáhlo výsledku 13 bodů a […]

Přednáška v rámci projektu „Jedu vědu“

Ve čtvrtek 24.listopadu proběhla na naší škole přednáška v rámci popularizačního projektu „Jedu vědu“, který organizuje Akademie věd České republiky. Téma dvouhodinové prezenční přednášky se týkalo oblasti práva a bylo určeno sextánům v rámci výuky základů společenských věd. Naše gymnázium navštívili dva pracovníci Akademie věd – Mgr. Václav Jindřich, specialista projektů Střediska společných činností AV ČR, který […]

Výhra v celostátní soutěži Ukliďme Česko

Již v měsíci dubnu proběhla akce Ukliďme Česko, během níž se žáci a učitelé našeho gymnázia zapojili do úklidových akcí v Mimoni a blízkém okolí. V rámci této akce byla hlavním organizátorem vyhlášena i videosoutěž, které se zúčastnily i některé skupiny našich žáků. Výsledek této soutěže, který byl vyhlášen až v průběhu června, byl naprosto […]

Bankéřky na Gymi

V pondělí 20.června proběhla na naší škole zajímavá akce v rámci projektu „Bankéři do škol“ – z liberecké pobočky Komerční banky k nám dorazily dvě odbornice na téma bankovnictví, paní Veronika Jiřímská a paní Petra Masopustová. Naplánovány byly dvě přednášky – pro kvartu bylo připraveno téma „Finanční gramotnost“ a pro starší žáky (kvintu, část sexty a septimu) téma „Kyberbezpečnost“. […]

America On Wheels

Dne 6. 6. 2022 zavítali na naše gymnázium zástupci Americké ambasády a Amerického centra. Celá akce probíhala pod záštitou US Embassy, která spustila projekt zvaný America On Wheels. Diplomat Todd, který dříve působil v mnoha zemích po celém světě včetně Afghánistánu, si přijel popovídat se studenty kvinty, sexty, septimy a zájemci ze tříd kvarta a […]

Výzkum Univerzity Palackého

V první polovině června se naše škola zapojila do výzkumu socializace žáků středních škol, jejich názorů a hodnot v kontextu výchovy k demokratickému občanství; výzkum pořádá Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Protože šlo o téma zaměřené převážně na středoškoláky, zúčastnily se výzkumu tři třídy našeho gymnázia – kvinta, sexta a septima. V rámci hodin […]