Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kvinta měla přesnou mušku…

V úterý (27.6.2023) navštívili žáci kvinty nově vybudovanou střelnici v Brništi. Díky vstřícnosti členů střeleckého klubu v Brništi, mohou každoročně naši kvintáni absolvovat praktický střelecký výcvik ze vzduchových zbraní. Seznámí se tak provozem na střelnici a bezpečnou manipulací se zbraní. Střelecký klub v Brništi má dlouhodobou tradici a nemalou pozornost věnuje výchově mládeže. Z tohoto […]

Vzpomínka na křest audioknihy “Metamorfórky”

Na konci školního roku většinou bilancujeme, co se nám podařilo a na co rádi vzpomínáme – v tomto duchu se nese i příspěvek, jehož autorkou je Verča z tercie: Na podzim loňského roku jsme se přihlásili na konkurz do projektu “Děti čtou nevidomým dětem”. Konkurz probíhal 2. listopadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Sešlo […]

Literární tvoření v tercii – tentokrát o Robertu Fulghumovi

V tomto školním roce byl pro terciány hlavním autorem americký spisovatel a myslitel Robert Fulghum – na začátku roku byl zadán úkol obstarat si některou z jeho známých i méně známých knížeček, pročíst si příběhy, vybrat si ty nejzajímavější a zaujmout k nim čtenářské stanovisko. A v červnu jsme se konečně dostali ke zpracování celoročního snažení – výsledné práce […]

Výlet za zázraky

Člověk by si myslel, že to je skoro nemožné. Mám na mysli dostat se ke známým českým i zahraničním umělcům, hercům, zpěvákům a obecně známým osobnostem. Člověk by řekl, koupím si lístek do divadla nebo na koncert. Ale jak to spojit? Jak spojit do jedné skupiny, jednoho z milionu vzorků našeho národa. Jak všechny sezvat ideálně […]

Low poly vektorová grafika

Podobně jako sextáni tvořili low poly v 3D prostoru, kvintáni používali Bézierovy křivky k tvorbě low poly zvířat. Pracovali ve vektorovém programu Inkscape a dokázali s ním téměř zázraky. Inspirací nám byly obrazy Pabla Picassa, zakladatele kubismu. Mgr. O. Tavoda

Modelování v Blenderu

Sextáni se v počítačové grafice seznamovali s programem Blender. Po úvodních menších projektech zahrnujících nábytek, vázy, džbán a další předměty, se realizovali v low poly světech a modelováním dračí hlavy. Výsledné práce si můžete prohlédnout v galerie. Jde o velmi povedená díla. Mgr. O. Tavoda

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje a beseda v bance

Ve středu 31.května se septimáni vydali do Liberce, kde je čekala dvě zajímavá setkání. Nejprve se v budově Krajského úřadu potkali s panem Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje – pan hejtman byl velmi vstřícný a ve vymezeném čase zodpověděl všechny zvědavé dotazy (směřované hlavně na školství, na dopravní obslužnost v kraji, ale třeba i na jeho dlouholeté působení […]

Velvyslanectví USA

Dne 23. 5. se kvartáni a sextáni vydali autobusem do Prahy. Kvarta a vybraní zástupci kvinty a tercie se v Praze za doprovodu Mgr. Maslenové a Mgr. Zýkové těšili do muzea, sextáni se s Mgr. Tavodou vypravili na exkurzi na ambasádu USA. Z autobusu jsme vystoupili na Nábřeží Edvarda Beneše pod kyvadlem a vydali se […]

Divadelní představení na naší škole

Ve čtvrtek 11.května naši školu navštívil komorní herecký soubor „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové s představením „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“. Měli jsme možnost zhlédnout dvě vynikající představení – pro základní školy (tj. u nás pro tercii a  kvartu) a pro střední školy (pro kvintu, sextu a zájemce ze […]

Výtvarka v přírodě

Konečně je krásné počasí, tak přece nezůstaneme ve třídě, když můžeme tvořit venku.  Téma dnešní hodiny je ztvárnit „výtvarnou výchovu“. A jak ji vidí žáci sekundy? Na jejich kreativní tvoření v přírodě se můžete podívat.. 😊 V. Vastlová