Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024
Návštěva z TUL

Návštěva z TUL

Dne 24. 4. 2024 navštívil výuku dějin kultury pan docent Milan Svoboda, historik a pedagog na katedře historie Technické univerzity Liberec. Pan docent Svoboda vyprávěl žákům kvinty o tématu dějin kultury, ale také o různých činnostech, se kterými se historik...
Beseda “O duševním zdraví bez předsudků”

Beseda “O duševním zdraví bez předsudků”

V pátek 15.března proběhla na našem gymnáziu beseda nazvaná “O duševním zdraví bez předsudků”, která se uskutečnila v rámci projektu Samet na školách. Setkání s odborníky se podařilo uskutečnit až napotřetí (vzhledem k předchozím zdravotním problémům); z...
Návštěva knihovny a divadla

Návštěva knihovny a divadla

Dne 15.2. jsme se jakožto řešitelé češtinářské olympiády, kteří se umístili do 5. místa, vydali na exkurzi do Liberce. Poté, co jsme se vlakem přepravili do Liberce, zamířili jsme do Krajské vědecké knihovny, kde jsme si vyslechli velmi přínosné povídání o historii...
Najdu, co hledám?!

Najdu, co hledám?!

Dne 6. února měla třída kvinta možnost vyzkoušet si v Krajské vědecké knihovně v Liberci práci s knižním katalogem a byla seznámena s tím, jak citovat použitou literaturu. V první řadě byla žákům představena samotná knihovna, její členění a možnost, jak v ní co...