Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024
Zeměpisná exkurze primy

Zeměpisná exkurze primy

Dne 3. 11. se prima pod vedením Mgr. Nolové a Mgr. Tavody vydala na zeměpisnou exkurzi do Kamenického Šenova. Počasí sice hrozilo neustávajícím deštěm, v den D však nespadla ani kapka. Svou cestu jsme začali krátkou návštěvou sklářské školy, kde jsme si vyslechli...
Návštěva muzea v Mimoni

Návštěva muzea v Mimoni

Ve středu 18.10. vyrazili žáci primy a sekundy v rámci hodin výtvarné a hudební výchovy do místního muzea. Probíhala zde výstava o Leonardu da Vinci a byla opravdu úžasná. V 1. patře byla jeho umělecká tvorba s různými aktivitami – doplnění Poslední večeře...
Adaptační kurz primy

Adaptační kurz primy

Před začátkem školního roku se prima sešla na adaptačním kurzu. Účast byla stoprocentní. Pod vedením třídního učitele Mgr. O. Tavody, nové paní učitelky Mgr. Š. Kalvové a paní zástupkyně Mgr. B. Jirkovské se primáni ubytovali 3. 9. 2023 na Chatě Luž, kde si užili 3...