Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024
European Money Quiz

European Money Quiz

Minulý týden (7.a 8.března) se naše škola poprvé zúčastnila soutěže nazvané “European Money Quiz”. Jde o celoevropskou soutěž zaměřenou na zlepšení finanční gramotnosti žáků ve věku 13–15 let. U nás akci koordinuje Česká bankovní asociace. Školního kola se...
Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 27.3. proběhne v budově Krajského úřadu v Liberci krajské kolo zeměpisné olympiády, kam vítězstvím v okresním kole probojoval primán Matyáš Soustružník. Doprovodí ho na základě výsledků školního kola kvintán Láďa Brych a sextán Jenda Švanda. Okresního kola...
Návštěva knihovny a divadla

Návštěva knihovny a divadla

Dne 15.2. jsme se jakožto řešitelé češtinářské olympiády, kteří se umístili do 5. místa, vydali na exkurzi do Liberce. Poté, co jsme se vlakem přepravili do Liberce, zamířili jsme do Krajské vědecké knihovny, kde jsme si vyslechli velmi přínosné povídání o historii...
Divadelní představení Bílá nemoc

Divadelní představení Bílá nemoc

Dne 30. ledna se někteří žáci naší školy zúčastnili divadelního vystoupení hry Karla Čapka Bílá nemoc v Jiráskově divadle v České Lípě. Hlavním tématem hry je epidemie bílé nemoci, na kterou se nedaří najít lék. Není ale skutečnou tělesnou nemocí, ale symbolicky...