Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Divadelní představení na naší škole

Ve čtvrtek 11.května naši školu navštívil komorní herecký soubor „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové s představením „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“. Měli jsme možnost zhlédnout dvě vynikající představení – pro základní školy (tj. u nás pro tercii a  kvartu) a pro střední školy (pro kvintu, sextu a zájemce ze […]

Čtení pro nevidomé děti

Dne 2.11. se vybraní žáci z celé školy zúčastnili konkurzu k projektu „Děti čtou nevidomým dětem“, který pořádá Krajská vědecká knihovna v Liberci.Ráno jsme se vypravili na vlakové nádraží v Mimoni, kde jsme nastoupili na vlak do Liberce. Než jsme dorazili do cíle, prošli jsme centrum města a navštívili „Kočičárnu“ (kočičí kavárnu), která byla příjemným […]

Výhra v celostátní soutěži Ukliďme Česko

Již v měsíci dubnu proběhla akce Ukliďme Česko, během níž se žáci a učitelé našeho gymnázia zapojili do úklidových akcí v Mimoni a blízkém okolí. V rámci této akce byla hlavním organizátorem vyhlášena i videosoutěž, které se zúčastnily i některé skupiny našich žáků. Výsledek této soutěže, který byl vyhlášen až v průběhu června, byl naprosto […]

Andersenovy pohádky v podání sekundy

V rámci literárních hodin se žáci sekundy věnovali tento školní rok četbě pohádek Hanse Christiana Andersena. Na závěr roku dostali za úkol ztvárnit (co možná nejlépe po slohové i výtvarné stránce) jednu z pohádek dle vlastní volby. Objevilo se velké množství hodnotných zpracování – aby bylo hodnocení objektivní, měli všichni žáci možnost hlasovat o nejlepších dílech. Dle […]

Vězeňství

V pátek 20. května třída sekunda navštívila Mimoňské muzeum, kde byla výstava o věznici ve Stráži pod Ralskem. Výstava byla zaměřena na historii a současnost věznice. Vystaven byl zmenšený model areálu strážské věznice a fotografie z ní pořízené. Nechyběly ani uniformy, výtvory a obrazy na kterých se podíleli vězni a věci nalezené ve věznici.Výstava byla […]

Jarní pozdrav

Protože jaro je již v plném proudu a velikonoční svátky jsou před námi, potěší určitě všechny tematická básnička od Aleny Trpišovské ze sekundy. Áje patří poděkování za skvělou literární tvorbu. O jaru Hola, hola, jaro volá.Už je tady,táto vstávej, hnůj nakládej.Jdeme hnojit, jdeme sít,ať jsme všichni v létě fit. Kvetou stromy,létají včelky.Těšíme se na vlaštovky.Příroda […]

Hymna gymnázia

Čekalo se dlouho, až do poslední možné chvíle, ale vyplatilo se. Přesvědčte se sami. Hymna od kvarty KVARTA: původní text i melodie INTRO: spatřil jsem studentave škole na gymipo chvilce kontaktuupřímně sdělil mi REF:jsem student, co se učí na gymispolečně s dalšími žáky stejně chytrýmimáme spoustu znalostí občas melem blbostivšichni pilně studujem a učitele milujem´   […]

No Backpack Day

Dne 6. 4. 2022 proběhl na naší škole den bez aktovek. Studenti si měli pomůcky přinést v čemkoliv, co mohlo nahradit klasické školní tašky. S výzvou přišla tentokrát třída sekunda, která ji zaznamenala na sociálních sítích. No backpack day je oblíbeným happeningem po celém světě. Cílem je upozornit na miliony dětí, kteří denně nosí pomůcky […]

Soutěž v anglickém jazyce

V pátek 18. 3. proběhlo v DDM Libertin Česká Lípa okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce v kategorii I.B. V této kategorii soupeří žáci tříd prima a sekunda víceletých gymnázií. Školních kol se na obou gymnáziích českolipského okresu zúčastnilo 20 žáků, z nich pouze čtyři postoupili do okresního kola. Naše gymnázium (ve své premiéře) reprezentovali […]

1. zpráva z LVK

V sobotu 29. 1. 2022 byl zahájen LVK sekundy doplněný žáky kvarty. Odjezd od školy, cesta autobusem, zastávka na WC u čerpací stanice, příjezd a přesun do penzionu U Lanovky, ubytování, večeře a nezbytné proškolení žáků proběhl naprosto hladce.