Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024
Archeoskanzen Altamira

Archeoskanzen Altamira

Dne 15. 4. se třída sekunda zúčastnila exkurze v Archeoskanzenu Altamira v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. V rámci exkurze žáci absolvovali několik aktivit, které byly spojené s životem pravěkých lidí v dobách neolitické revoluce a době železné. Prvně byli žáci...
BEZPEČNÁ DOPRAVA BUDOUCNOSTI

BEZPEČNÁ DOPRAVA BUDOUCNOSTI

Studenti primy a sekundy se zapojili do výtvarné soutěže “Bezpečná doprava budoucnosti”, ve které popustili uzdu své fantazii. Zamýšleli se nad tím, jak by se dalo v budoucnu bezpečněji cestovat, a pak se pokusili tuto myšlenku ztvárnit. Podívejte se, jaké...
Románská architektura

Románská architektura

V rámci výuky dějepisu si žáci sekundy vyzkoušeli stavbu románské rotundy. Místo kamene byl sice použit papír, ale základní románské prvky, které kámen vytváří žáci graficky znázornili. Ve výsledku si každá skupina vytvořila rotundu s kvádříkovým zdivem, portálem a...
Pomoc ve školní knihovně

Pomoc ve školní knihovně

Ve školní knihovně (v učebně sekundy) se nám nashromáždily knihy, které potřebovaly uložit do polic, a zároveň jsme objevili spoustu titulů, které byly zařazeny chybně. Nápravy se ujali ochotní dobrovolníci – v první fázi pomoci (v pátek 8.března po vyučování) se...
Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 27.3. proběhne v budově Krajského úřadu v Liberci krajské kolo zeměpisné olympiády, kam vítězstvím v okresním kole probojoval primán Matyáš Soustružník. Doprovodí ho na základě výsledků školního kola kvintán Láďa Brych a sextán Jenda Švanda. Okresního kola...
Výlet do Bautzenu

Výlet do Bautzenu

V pátek 8.prosince jsme opět po roce vyrazili do saského Budyšína na vánoční trh. Letos jelo 48 mladších žáků (od primy po kvartu), většinou němčinářů (kteří si tak mohli vyzkoušet své nabyté znalosti v praxi). Ačkoliv byl cílem hlavně adventní jarmark, stihli jsme se...