Krajské kolo EO

V pátek 27.ledna 2023 se v Liberci v budově Krajského úřadu uskutečnilo krajské kolo Ekonomické olympiády, kterou již několik let pořádá akademie INEV (Institut ekonomického vzdělávání). Letos z naší školy postoupili 4 žáci – vlastní soutěže se nakonec zúčastnili pouze tři reprezentanti: Jan Zavřel z oktávy, Teodor Böhm ze septimy a Matěj Oplištil ze sexty (Daniel Krejčík z oktávy bohužel onemocněl). […]

Návštěva Poslanecké sněmovny

V úterý 17. 1. 2023 navštívily třídy septima společně s oktávou Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Před polednem jsme se sešli na Malostranském náměstí, kde nás ochotně vyzvedl pan asistent pana poslance Berkiho, ke kterému směřovala naše návštěva. Všichni prošli bezpečnostní kontrolou a společně jsme zamířili do zasedací místnosti, kde probíhala zhruba hodinová beseda s […]

Ekonomická olympiáda – školní kolo

I v letošním roce se naše škola zúčastnila „Ekonomické olympiády“, kterou pravidelně pořádá Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Školní kolo proběhlo online formou v termínu od 21.11. do 2.12. Tentokrát se zúčastnily tři nejstarší ročníky (loni se ze sexty zúčastnil dobrovolně jen jeden žák, letos si olympiádu již vyzkoušela celá třída). 20 žáků dosáhlo výsledku 13 bodů a […]

Čtení pro nevidomé děti

Dne 2.11. se vybraní žáci z celé školy zúčastnili konkurzu k projektu „Děti čtou nevidomým dětem“, který pořádá Krajská vědecká knihovna v Liberci.Ráno jsme se vypravili na vlakové nádraží v Mimoni, kde jsme nastoupili na vlak do Liberce. Než jsme dorazili do cíle, prošli jsme centrum města a navštívili „Kočičárnu“ (kočičí kavárnu), která byla příjemným […]

Přednáška o předsednictví České republiky v Radě EU

V pondělí 31.října se na naší škole konala přednáška týkající se právě probíhajícího předsednictví naší země v Radě Evropské unie. Naše gymnázium navštívil pan Martin van Buuren, pracovník nizozemského Ministerstva zahraničních věcí a odborník ve věcech diplomacie a problematiky Evropské unie, který spolupracuje s Úřadem vlády ČR právě v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU. Přednáška byla určena septimánům a […]

Beseda na téma pojišťovnictví

V úterý 4.října odpoledne se uskutečnila první z plánovaných přednášek pro septimu v rámci semináře ze společenských věd – byla věnována tématu pojišťovnictví. Naši školu navštívil a svůj čas nám věnoval odborník z praxe – pan Vladimír Garab, který pracuje pro Generali Českou pojišťovnu. Účastníci semináře se v předchozí hodině s tématem seznámili, přesto se dozvěděli spoustu nových a přínosných poznatků. […]

Výhra v celostátní soutěži Ukliďme Česko

Již v měsíci dubnu proběhla akce Ukliďme Česko, během níž se žáci a učitelé našeho gymnázia zapojili do úklidových akcí v Mimoni a blízkém okolí. V rámci této akce byla hlavním organizátorem vyhlášena i videosoutěž, které se zúčastnily i některé skupiny našich žáků. Výsledek této soutěže, který byl vyhlášen až v průběhu června, byl naprosto […]

America On Wheels

Dne 6. 6. 2022 zavítali na naše gymnázium zástupci Americké ambasády a Amerického centra. Celá akce probíhala pod záštitou US Embassy, která spustila projekt zvaný America On Wheels. Diplomat Todd, který dříve působil v mnoha zemích po celém světě včetně Afghánistánu, si přijel popovídat se studenty kvinty, sexty, septimy a zájemci ze tříd kvarta a […]

Výzkum Univerzity Palackého

V první polovině června se naše škola zapojila do výzkumu socializace žáků středních škol, jejich názorů a hodnot v kontextu výchovy k demokratickému občanství; výzkum pořádá Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Protože šlo o téma zaměřené převážně na středoškoláky, zúčastnily se výzkumu tři třídy našeho gymnázia – kvinta, sexta a septima. V rámci hodin […]

Ještě jednou němčináři – tentokrát ze sexty

Určitě se Vám vybaví práce němčinářů z tercie, o nichž jste si mohli před pár dny přečíst. Nyní přichází na řadu sexta – zadání úkolu bylo téměř totožné; většina žáků zvolila pro svou samostatnou práci Švýcarsko. Nejlepší práce si opět můžete prohlédnout, poděkování ale patří celé němčinářské skupině. PaedDr. Ivana Černá